Privacy Policy

1 Inleiding

Dit is het privacybeleid van Amoreve, Het Leunenberg 262, 7544 JH Enschede, Nederland (dit is geen bezoekadres, maar een postadres) (hierna te noemen ‘Amoreve’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Het correct omgaan met persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving ( inclusief de algemene verordening gegevensbescherming).

Om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen jouden we ons aan de volgende kernwaarden:

 • Informatie:  Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.
 • Beperkte verzameling: We besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Beveiliging: Wij nemen de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens u uw gegevens gebruiken.
 • Recht van de personen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij deze kernwaarden implementeren en hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij verzoeken u dringend om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze producten online aanschaft en onze diensten gebruikt.

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

2 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze producten koopt of onze diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als Persoonsgegevens):

 • Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).
 • Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online d Wanneer u onze website bezoekt, gebruikmaakt van (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen enz.) onze nieuwsbrief of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Amoreve, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de Producten en Diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Uw accountgegevens. Om uw account bij Amoreve (indien van toepassing) te voltooien, gebruiken wij uw naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum (plus burgerservicenummer als deze volgens de lokale wetgeving gekoppeld is aan uw geboortedatum) en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.
 • Uw online aankopen. Om uw online aankopen te voltooien via de officiële Amoreve-webshop of via andere officiële sociale mediakanalen van Amoreve, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers)korting, gebruikte vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), optionele extra persoonlijke kaart- of graveergegevens, bezorgmethode en afleveradres.
 • Uw gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief van Amoreve met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen verstrekken, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze toevoegt aan uw profiel, zoals naam, geboortedatum en favoriete winkel. Amoreve ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw persoonlijke voorkeuren als u ons die hebt verstrekt.
 • Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.
 • Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

3 Doeleinden

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ; het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te nformeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Amoreve analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op uw
 • Amoreve volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw
 • Amoreve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Zakelijke transactie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Amoreve.
 • Met toestemming. We kunnen informatie over u, inclusief persoonsgegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u toestemming hebt verleend of hebt gevraagd dat wij dit doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

5 Beveiliging

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct

worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.
We ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid.

6 Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken. Amoreve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Amoreve gebruikt cookies puur als technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

7 Gegevensbewaring

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen

8 Wijzigingen beleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.9 Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar hello@amoreve.nl en zorg ervoor dat u het type van uw verzoek aangeeft.